Wat wil jij leren?

Iedere keer als we het zeggen worden we daar blij van. Afgelopen jaar zijn we binnen onze stichting Kalisto-Boeiend Basisonderwijs bezig geweest met de profilering van de scholen. Daarbij werd ons de vraag gesteld waar wij als Paulusschool nu precies voor staan en wat ons onderscheidt van andere scholen? Een boeiend proces, met team, ouders en kinderen en uiteindelijk komt er dan zo iets moois uit als Wat wil JIJ leren ?

We zijn al enige jaren bezig met het traject Taak op Maat, daarnaast zijn we sinds afgelopen jaar bezig met ontwerpend en ontdekkend leren en richten we ons steeds meer op het eigenaarschap van kinderen. Immers, wanneer een leerling in staat is zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn leren, dan kan hij of zij blijven leren. Dat is essentieel in onze kennissamenleving. Daarom waren we heel blij dat we Taak op Maat, ontdekkend en ontwerpend leren en eigenaarschap in Wat wil JIJ leren ?  tot uitdrukking kunnen brengen.

Contact

Koppeldijk 30 1391 CZ Abcoude
Postadres: postbus 36 1390 AA Abcoude

T 0294-283661

copyright © Paulusschool Abcoude

Paulusschool is een school van Kalisto